بازی کودکان با تبلت,مضرات استفاده از تبلت کودکانی که بیش از حد از تبلت استفاده می کنند از دنیای واقعی دور می شوند

 

دلیل سکوت کودکان هیچ یک از این مسائل نیست. آن‌ها به اقتضای شرایط سنی‌شان باید کمی سر و صدا و تحرک داشته باشند. اما واقعا چرا ساکت یکجا نشسته‌اند؟ وسایل الکترونیکی از جمله گوشی و تبلت که امروزه دیگر دست هر بچه‌ای هست.